Landmarkprojecten

Langetermijninvesteringen die binnensteden nieuw leven inblazen. Deze projecten drukken hun stempel op de buurt. Ze kenmerken zich door hun hybride karakter, planflexibiliteit en respect voor erfgoed en duurzaamheid.